• Koroška cesta 69A, 2360 Radlje ob Dravi
 • (01) 788 90 74
 • bauer@siol.net
ngbauer.si

Predstavitev

Začetek podjetja NG Bauer d.o.o. je nadaljevanje uspešne zgodbe samostojnega podjetnika Bauer Bernarda.

G. Bernard Bauer je svojo obrt začel pred štiridesetimi leti, ko je iz neštetih odpadnih kosov uspel spraviti v vozno stanje svoj prvi tovornjak. V naslednjih letih, tja do leta 1968, si je kupil še vlačilec in zaposlil dva šoferja. Po 12 letih prevozništva se je naveličal večnih težav, ki jih je po eni strani povzročala toga zakonodaja po drugi pa nezanesljiva ponudba del, prodal vozila in kupil prvi bager. Ker je bilo takšnih strojev razmeroma malo, ponudba del pa je bila velika, je kmalu kupil še dodatne stroje. Z leti je svoj vozni park dopolnjeval in se v celoti usposobil za izvajanje projektov nizkih gradenj.

 • 22.3.2011 ustanovitev podjetja NG Bauer d.o.o. kot »partnerskega podjetje« samostojnemu podjetniku GM-NG Bernard Bauer s.p
  • Leta 2015 podjetnik Bernard Bauer postane tudi 100% lastnik podjetja NG Bauer d.o.o.
   • 1.1.2016 je podjetje NG Bauer d.o.o. kot pravni naslednik prevzelo zaposlene podjetja GM-NG Bernard Bauer s.p.
    • 30.10.2017 podjetje NG Bauer d.o.o. kot prevzemna kapitalska družba v celoti prevzame podjetje GM-NG Bernard Bauer s.p.

Podjetje NG Bauer d.o.o. po določilih ZGD in SRS sodi med mala podjetja in je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. Podjetje je v 100% lasti fizične osebe, to je g. Bernarda Bauerja. Direktorica podjetja je Kristina Bauer, uni.dipl.gosp.inž. Podjetje zaposluje 13 delavcev.

Osnovna dejavnost podjetja je izvajanje projektov na področju nizkih gradenj gradnja cest, parkirišč, škarp, ureditve okolic poslovnih in individualnih objektov, kot tudi letno-zimsko vzdrževanje občinskih cest. Ob tem pa se podjetje ukvarja še z oddajanjem gradbene mehanizacije v najem ter izvajanjem storitev prevozništva. Dolgoletno delo in izkušnje podjetje vseskozi vodijo k izboljševanju storitev ter k iskanju cenejših in ugodnejših storitev za stranke. Podjetje razpolaga z znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in ustreznim kadrom ter potrebno mehanizacijo, kar omogoča izvedbo različnih projektov na področju nizkih gradenj.

Glavna dejavnost podjetja so nizke gradnje:

  • zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki zajema pluženje in posipavanje cest, avtobusnih postaj ter parkirišč. V sklopu letnega vzdrževanja pa izvajamo čiščenje obcestnih jarkov, cest, obcestnega sveta itd.
   • gradnja, rekonstrukcije in sanacije lokalnih in državnih cest in drugih inženirskih objektov, ki zajemajo pripravljalna dela, zemeljska dela, odvodnjavanje, zgornji ustroj, spodnji ustroj, zaključna dela in asfaltiranje ter postavitev cestne signalizacije
    • gradnja in rekonstrukcije komunalnih vodov kot so kanalizacija, čistilne naprave, vodovod….
     • gradnja športnih objektov
      • zemeljska dela, izkopi na bolj in manj zahtevnejših terenih
       • rušitvena dela
        • urejanje okolice stanovanjskih in poslovnih objektov, z osebnim pristopom skušamo uresničiti želje strank, ki jim tudi strokovno svetujemo; prevzamemo celotno organizacijo gradnje, tako da stranka ne rabi sama iskati posamezne izvajalce.
         • prevozi razsutega tovora
          • izredni prevozi
           • stabilizacije brežin oz. škarpe

Vse omenjene gradbene storitve izvajamo z lastnimi gradbenimi stoji:
          • bager goseničar Takeuch TB175 TB 1140
          • kolesni bager Volvo, bager Akermann
          • minibager Hanix
          • kamion Man 5t, 10t, 18t
          • valjari
          • gredar Volvo
          • traktor 4x
          • posipalec 6x
          • plug 5x
          • freza
          • vibracijski stroji 3x
          • buldožer
          • čelni nakladač
          • demper….